استفاده از موزاییک 1.5*1.5
قابل سفارش در طرح های مختلف و ابعاد مختلف
قیمت تابلو بدون قاب