قیمت واقعی 315/000 تومان
قیمت با تخفیف 252/000 تومان
سایز: ۴۰-۵۰
رنگ: لی روشن و تیره