دنیای مبل
مبل کویین .۷نفره.
نهارخوری ۸ نفره
سرویس
شرایط ویژه اقساط کارمندی و فرهنگیان ۱۲ماهه
بدون سود و کارمزد وبدون.چک
مشاغل غیر شرایط ۱۰تا ۱۵ ماهه
بدون سود و کارمزد