🌼 مانتوی تمام سوزن‌دوزی تولید انحصاری گالری صراحی .
🌼 روسری دست‌دوزی شده تولید انحصاری گالری صراحی .
🌼 کفش‌های نگارگری تولید انحصاری گالری صراحی .