🌸 مانتوی تمام سوزن‌دوزی تولید انحصاری گالری صراحی
🌸 روسری و شال ‌با رودوزی‌های دستی تولید انحصاری گالری صراحی
🌸 کفش‌های لژدار نگارگری تولید انحصاری گالری صراحی
🌸 انگشتر و گردنبند و گوشواره دست‌ساز طرح انار