نیم ست رزینی
نام کار: شکوفه
جنس کار: معروف به زیرخاکی
متریال: رزین،رنگهای پودری و کروم و گل خشک